Házirend - 2019. Nyári Főtéri Esték

HÁZIREND
Nyári Főtéri Esték – Házirend
A házirend meghatározza a helyszínen tartózkodó személyek egymás iránti magatartását,
valamint előírja a helyszín rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére, megóvására
szolgáló követelményeket. Közös érdekünk, hogy a használók biztonságos, kulturált
környezetben töltsék idejüket a Nyári Főtéri Esték rendezvényein. A rendbontókkal szemben
– figyelmeztetés után – szabálysértési eljárást kezdeményezünk, a károkozókkal szemben
kártérítést érvényesítünk. 
1. A Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. (továbbiakban Rendezvényszervező) által
üzemeltetett Főtéri Szabadtéri Színpad rendezvények ideje alatt tart nyitva.
2. Belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.
3. A helyszín biztonsági kamerákkal ellátott őrzéséről Biztonsági Őrség gondoskodik.
4. A helyszínhez tartozó – időszakosan üzemelő – büfében szeszes italt csak 18 éven felüli
látogatók fogyaszthatnak.
5. Ittas állapotban a rendezvények látogatása nem megengedett.
6. Dohányozni kizárólag az arra kijelölt dohányzóhelyeken szabad.
7. A rendezvényekről, eseményekről hang- és képfelvételt kizárólag a Rendezvényszervező
készíthet. Amennyiben a Rendezvényszervező által készített képfelvételek valamelyikén Ön
is láthatóvá válik, ezzel kapcsolatban nem léphet fel követeléssel sem a felvétel készítőivel,
sem az azt engedélyezőkkel szemben.
8. Kérünk mindenkit, hogy mobiltelefonjaikat az előadások idejére kapcsolják ki!
9. A Nyári Főtéri Esték szabadtéri színház területén 10 éves kor alatti gyermek csak
felnőtt felügyelete mellett és annak felelősségével tartózkodhat.
10. A Nyári Főtéri Esték területére közlekedési eszközt (babakocsit, kerékpárt,
motorbiciklit, gördeszkát, rollert stb.) behozni tilos. A Szabadtéri Színpad területén
hagyott tárgyakért a Rendezvényszervező nem vállal felelősséget.
11. Állatot a Nyári Főtéri Esték teljes területére behozni tilos! Ez alól kizárólag a
vakvezető, illetve indokolt esetben speciálisan képzett állatok képzenek kivételt. 
12. A terület állagának megóvása mindannyiunk érdeke, az esetleges rongálások
helyreállítására fordított költségeket a károkozóra hárítjuk.
13. A Rendezvényszervezők a műsorváltozás jogát mindenkor fenntartják.
Jelen házirend 2019. július 17-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. 
Házirendbe ütköző magatartás miatt feljelentést a Rendezvényszervező, és valamint a
sérelmet szenvedett kezdeményezhet a Gyöngyöngyösi Rendőrkapitányságnál.
Kérjük Tisztelt Látogatóinkat, hogy a Házirend megtartásával segítsék elő a Nyári Főtéri
Esték rendezvény – mindenki megelégedésére szolgáló – működését.