Közérdekű- és alapadatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Taktv.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) alapján Társaságunk az alábbi adatokat teszi közzé:

a Társaságot nyilvántartó cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága
a cég neve: Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft.
a cég tulajdonosa: Gyöngyös Város Önkormányzata (részesedése: 100%)
a cég székhelye: 3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
a cég telephelye(i): 3200 Gyöngyös, Fő tér 8.
a cég cégjegyzékszáma: 10-09-036829
könyvvizsgáló neve: Kövesné Jakab Györgyi (MKVK tagszám: 000061)
könyvelő neve: Horváth Judit
jogi képviselő neve: Dr. Molnár Anett 

helyettes vezető tisztségviselő
neve: Nagy Andrea
megbízás alapját képező Gyöngyös Város Képviselő Testületének határozat száma: 128/2018. (III.28.) 
tisztsége: ügyvezető 
megbízatás vége: 2019.10.